Control BHP

Firma Control BHP na zlecenie wykona wszystkie zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Powierzenie obowiązków profesjonalnej firmie pozwoli uniknąć Ci kłopotów z organami nadzoru oraz zaoszczędzi czas, który możesz przeznaczyć na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.Pomagamy również w realizacji zadań wynikających z nakazów, wystąpień i decyzji organów nadzoru i kontroli.

 

http://www.controlbhp.pl