Odrabianie zajęć w KT-Extra

DOTYCZY KLIENTÓW Z WYKUPIONYMI KARNETAMI

1. Klient płaci za cykle rozliczeniowe z góry.

2. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora cykl rozliczeniowy wydłuża się o kolejne spotkanie lub spotkania.

3. Jeśli klient opuści zajęcia z własnej przyczyny ma 10 dni na odrobienie tych zajęć na dowolnych innych zajęciach (z wykluczeniem kolejnych zajęć własnej grupy). Np latino solo można odrabiać na zajęciach dla par i odwrotnie, lub na latino solo w innym miejscu. Klienci z Wrocławia mogą odrabiać zajęcia w innym miastach i odwrotnie.

Wszystkie miejsca, dni i godziny zajęć KT EXTRA widnieją w:

zakładce miejsca zajęć oraz w harmonogramie

Klient planujący odrabianie zajęcia zgłasza chęć uczestnictwa telefonicznie lub mailowo odpowiednio wcześnie, aby potwierdzić czy w wybranej grupie znajdują sie miejsca wolne i czy wybrane zajęcia w danym dniu się na pweno odbędą. Na początku zajęć klient zgłasza osobie prowadzącej fakt odrabiania, z podaniem własnych danych i zajęć odrabianych.

DOTYCZY KLIENTÓW Z KARTAMI Multisport, Fit flex, OK System

1.    Posiadacze wszystkich kart zobowiązani są odrobić daną nieobecność na zajęciach z inną grupą (nie tą do której są przypisami). W danym cyklu 5 tygodni liczba zarejestrowanych wejść musi się równać liczbie odbytych zajęć grupy, do której zapisany jest klient.