Practice Plus

Practice Plus to forma zajęć służąca powtarzaniu i utrwalaniu materiału. Jest jedną z najważniejszych technik nauki, gwarantującą sukces.

Nie honorujemy Multisport, OKSystem i Fitflex.

Opłata zgodna z cennikiem. Opłata różni się w zależności od rodzaju zajęć i ilości osób prowadzących (jeden lub dwóch instruktorów prowadzących).