Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MULTISPORT, FITFLEX I OK SYSTEM oraz wykupionych KARNETÓW:

Regulamin obowiązuje od 30.01.2017.

 1. Posiadaczy wszystkich kart i karnetów o (Multisport Plus, OK System i Fit Flex) bowiązuje rezerwacja miejsc.
 2. Posiadacz karty MultiSport Plus oraz Fit Flex może wejść TYLKO  na jedne zajęcia 60- minutowe dziennie (wyjątkiem są posiadacze kart Ok System, którzy do zajęć 1,5-godzinnych mogą uiścić dopłatę 10zł), pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji i wpłaty kaucji zwrotnej w terminie rezerwacji. Klienci, którzy nie dokonają rezerwacji mogą liczyć się z odmową przyjęcia na zajęcia, jeśli w danej grupie będą zajęte wszystkie miejsca. Na zajęciach Practice Plus 30-minutowych nie honorujemy kart Multisport, OK System ani Fitflex.
 3. Każdy klient uczęszcza na zajęcia w określonym cyklu czasowym, np.:                                                      
 • 8 kolejnych spotkań [1 miesiąc jeśli zajęcia obywają się 2x w tyg., 2 miesiące jeśli zajęcia odbywają się 1x w tyg.]          
 • 5 kolejnych spotkań [5 tygodni jeśli zajęcia obywają się 1x w tyg.]
 1. Karnety:
 • 4 tygodnie: Kursy 2 x w tyg po 60-min - 160 zł/os za 8 kolejnych spotkań - Zajęcia Programowe
 • 5 tygodnie: Kursy 1 x w tyg po 90-min - 160 zł/os za 5 kolejnych spotkań; w tym: Practice Plus 30min 90zł/os oraz Zajęcia Programowe 70zł/os
 • 4 tygodnie: warsztaty choreograficzne [z zawodową parą taneczną] 1 x w tyg po 90-min - 170zł/os za 4 kolejne spotkania; w tym Practice Plus 30min 100zł/os oraz Zajęcia Programowe 70zł/os
 • 5 tygodni: warsztaty choreograficzne z jednym choreografem 1 x w tyg po 90-min - 180zł/os za 5 kolejnych spotkań; w tym Practice Plus 30min 110zł/os oraz Zajęcia Programowe 70zł/os
 • pojedyncza wejściówka na zajęcia 60min 30zł/os, na zajęcia 90min 35zł/os, na warsztaty choreograficzne 40zł/os
 1. Kaucja zwrotna 100zł/os [200zł/pary] – tylko w przypadku kart Multisport, OK System i Fitflex:
  Kaucję należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto:
  Numer konta i dane
  Magdalena Zachariasiewicz
  ul. Jelenia 4/5   54-242 Wrocław
  Nr konta: 93 1090 1809 0000 0001 0629 9575
  BZ  WBK S.A. II Oddział w Katowicach
  W tytule: imię i nazwisko klienta, nazwa zajęć, dzień i godzina zajęć, miesiąc zajęć, dopisać kaucja zwrotna.
  Np. Anna Kowalska, latino solo środa 19.30, I 2012.kaucja zwrotna, Tęczowa 7.
 2. Pobranie opłaty z kwoty kaucji następuje tylko za nie zarejestrowane wejścia z Karty (nieobecność na zajęciach). Za każdą nieobecność pobieramy 30zł.
 3. Kaucja przechodzi na następny okres jeśli Użytkownik nie złoży pisemnej (mailowej) rezygnacji.
 4. Kaucja jest zwracana Użytkownikowi, jeśli spełni on wszystkie poniższe warunki:
  - Użytkownik mailowo [na adres biuro@kt-extra.pl] zrezygnuje z zajęć z uwzględnieniem swojego czasowego cyklu rozliczeń. Rezygnacja jest liczona po zakończeniu każdego kolejnego cyklu  Użytkownika. Rezygnacja mailowa musi wpłynąć min 1 dzień przed zakończeniem cyklu rozliczeniowego.
  - Użytkownik ma do momentu zakończenia cyklu wszystkie wpisy uregulowane i zgodne z ilością odbytych zajęć [tyle wpisów ile odbyło się zajęć w danym cyklu rozliczeniowym].
 5. Odrabianie zajęć dla posiadaczy kart i karnetów może nastąpić z inną grupą (nie z tą, do której jest Użytkownik przypisany) i należy je uzgodnić z prowadzącym zajęcia lub właścicielem KT EXTRA.
 6. Użytkownik karty zobowiązany jest każdorazowo do okazania jej wraz z dokumentem tożsamości oraz do podpisania listy obecności.
 7. Rezygnacja z kursu:
  Użytkownik karty i karnetu może zrezygnować z kursu pisemnie-mailowo [na adres biuro@kt-extra.pl] zawsze po pełnym cyklu rozliczeniowym.
 8. Rezerwacja lub zmiana terminu umówionych lekcji indywidualnych może nastąpić najpóźniej 2 doby przed wyznaczonym terminem (lekcje z poniedziałku można najpóźniej odwołać do godziny 23.59 w poprzedzający piątek). W przypadku odwołań w późniejszym terminie należy liczyć się z utratą lekcji. Odwołanie lub zmiana terminu musi odbyć się drogą mailową i/lub sms-ową, za potwierdzeniem obu stron.
 9. Obuwie dozwolone podczas zajęć tanecznych:
  - Profesjonalne Taneczne [z silikonowymi nakładkami na obcasy dla pań]
  - Sportowe z jasną niebrodzącą podeszwą​
  - Balerinki z jasną sportową i niebrudzącą podeszwą
 10. Za zniszczenia podłoża podczas zajęć tanecznych w KT Extra Klient, który nie zastosuje się do punktu 12, zostanie obciążony kosztami naprawy/usunięcia uszkodzenia według wytycznych fachowców.
 11. Podpisanie niniejszego regulaminu jest również wyrażeniem zgody co do treści punktów 12 i 13.
 12. Na terenie Hasta La Vista ul.Góralska 5 Wrocław dla bezpieczeństwa zamontowano kamery. Podpisując regulamin zgadzam się na nagrywanie.