Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / POLITYKA COOKIES

 1. Operatorem sklepu internetowego pod adresem www.KT-EXTRA.pl (dalej jako „Sklep”) jest Magdalena Zachariasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jelenia 4/5, 54-242, NIP: 8942744041 REGON: 240533124 (dalej jako „Operator”).
 2. Podstrona Sklepu zatytułowana jako „Kontakt” zawiera formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie wiadomości dotyczących zakresu usług oraz oferty Operatora. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności formularza kontaktowego użytkownik może przesłać do Operatora następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
 3. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego elementu formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Operatora, dla celów statystycznych oraz informacyjnych.
 4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powyższymi postanowieniami, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@kt-extra.pl
 5. Operator zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których Operator byłby zobowiązany do ich przekazania właściwym organom władzy publicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sklep korzysta z plików cookies. Sklep nie gromadzi żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 10. Operator Sklepu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 11. Pliki cookies stosowane przez Operatora w ramach Serwisu wykorzystywane są wyłącznie
  w celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
  Sklepu korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury,
  zawartości oraz funkcjonalności, z wyłączeniem możliwości personalnej
  identyfikacji użytkownika;
  b. dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu do indywidualnych
  preferencji użytkownika. Piki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie
  z jego preferencjami wyświetlić stronę, bez możliwości personalnej identyfikacji
  użytkownika.
 12. Sklep zasadniczo wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, to jest: pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”.
 13. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 15. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 16. Użytkownicy korzystający ze Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a w szczególności przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 17. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc lub dokumentacja techniczna przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.
 18. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 19. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 20. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Sklepu.